Lloyd Kompas

HOME

Twee tot viermaal per jaar werd er onder redactie van Peter Buisman een Nieuwsbrief opgesteld voor de aangemonsterden van de Stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum.

Berichten en vragen kunnen worden gemaild naar: buisman558@gmail.com (voorheen redactie) of krlmuseum2020@gmail.com (vereffenaar). In verband met het beëindigen van de activiteiten van de Stichting zullen er geen nieuwe edities van Lloyd Kompas meer worden uitgegeven.

%d bloggers liken dit: