Rotterdamsche Lloyd Erfgoed

HOME

De Stichting draagt statutair de naam “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum en treedt naar buiten als “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum.

Geschiedenis
In 2005 stelden twee oudgedienden van de Rotterdamsche Lloyd vast dat er, van hun rijke en persoonlijke herinneringen aan hun tijd bij de Rotterdamsche Lloyd, weinig was terug te vinden in de Nederlandse Musea. Ze besloten zelf een verzameling op te gaan zetten en koesterden de ultieme droom om na enkele jaren een echt Rotterdamsche Lloyd Museum te mogen openen.
Met hulp van vele andere oudgedienden en verzamelaars groeide de collectie in snel tempo. Het resulteerde al in 2006 tot de opening van een klein “museum” in de achtertuin van één van de oprichters. Alles liep voorspoedig en in 2009 was er een kans aan te sluiten bij de Rotterdamse ontwikkeling rond het VOC Schip De Delft.

Rotterdam
Op een mooie locatie aan de Schiehaven werd het grootste deel van de collectie gepresenteerd. Ongeveer gelijktijdig werden, allereerst om voor de “Grote Slamatherdenking” in 2011 subsidie te kunnen ontvangen, de activiteiten ondergebracht in een nieuw opgerichte Stichting. Op 9 juni 2010 werden de statuten van de Stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Museum getekend bij de notaris. Eén van de oprichters, Ed van Lierde gaf zijn, tot dan toe verzamelde collectie, de “Ed van Lierde Collectie” aan deze Stichting in bruikleen. Er werden mooie en succesvolle exposities georganiseerd o.m. ook in Indonesië, maar het kwam niet tot een stabiel stichtingsbestuur dat zich kon richten op de toekomst. De samenwerking met De Delft leed schipbreuk en toen oprichter Ed van Lierde zich op 1 januari 2019 geheel terugtrok besloot de Stichting, met haar vijf nieuwe bestuurders, een realistische en toekomstgerichte lijn uit te zetten.

Lijnen naar de toekomst
De handelsnaam Stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum is nu de drager van alle activiteiten. De Stichting is ingericht als kennis- en informatiecentrum. Uit de brede statutaire doelstelling zijn de thema’s “inventariseren, beheren en toegankelijk maken” leidend. Als beschouwingsperiode wordt 1923 tot en met 1963 genomen. In 1923 werden de eerste grote KRL-passagiersschepen in de vaart genomen. In 1963 hield de scheepvaartmaatschappij Rotterdamsche Lloyd in feite op te bestaan, nadat de bedrijven opgingen in het Nedlloyd concern, terwijl ook de grote passagiersvaart werd ingehaald door het vliegverkeer.

Werkwijze
Het Erfgoedcentrum richt zich meer op het immateriële, dan op het materiële deel van haar doelstellingen. De Stichting verzamelt vanuit een onbezoldigde positie gegevens van en rond de Scheepvaartmaatschappij “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd”, periode 1923-1963.
Deze gegevens worden getoetst op betrouwbaarheid en daarna beschikbaar gesteld aan belangstellenden. De Stichting heeft niet alle gegevens in eigen beheer. De Stichting inventariseert, beheert en zoekt naar gegevens bij derden en probeert deze gegevens te ontsluiten. Belangrijk is dat wij weten waar welke gegevens zijn en zo een zo compleet mogelijk beeld van de Rotterdamsche Lloyd beschikbaar kunnen stellen voor onderzoek en presentaties. Key-waarden zijn inzicht en overzicht beschikbare gegevens, goede communicatie met eigenaren/beheerders/musea en toegankelijkheid van gegevens voor belangstellenden.

Gegevens
Juridische/bedrijfsgegevens, locatie-gegevens, schepen (benaming, registratie, technische gegevens en inrichting), bemanningslijsten, passagierslijsten, bekende souvenirs, aanleghavens en daarop betrekking hebbende literatuur. Waar mogelijk digitaal en er worden geen gegevens vastgelegd die al elders op een toegankelijke wijze benaderbaar zijn. Van deze laatste beheert de Stichting uitsluitend de index en toegang.

Aanbod
De Stichting heeft op de boven beschreven wijze een immaterieel aanbod aan alle belangstellenden die de Rotterdamsche Lloyd niet willen en kunnen vergeten en/of (aspirant) belangstellenden die met het roemrijke verleden voor het eerst kennis willen maken.
Belangstellenden zijn zowel particulieren (waaronder oudgedienden en passagiers van de KRL en hun familieleden/erfgenamen), als ook instellingen die de Rotterdamsche Lloyd zichtbaar willen maken in inleidingen/geschriften/exposities/tentoonstellingen/musea. De ondersteuning en advisering van de Stichting richt zich daarbij vooral op de onderzoeks- en voorbereidingsfase van projecten van derden.
Statistisch gezien is er over 30 jaar niemand meer die uit eerste hand iets over de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd kan vertellen. Dit betekent dat wij nog maar een beperkte tijd hebben om het gesproken en geschreven woord van oud-KRL-ers op te tekenen en dus nog mee te kunnen bepalen hoe de (K)RL over enige decennia definitief de geschiedenisboekjes in gaat. De Stichting ziet het als een uitdaging en plicht alle beschikbare informatie over het ons (K)RL-Erfgoed veilig te stellen en lacunes, die er bij de kunnen/zullen zijn Maritieme Musea in Nederland in te vullen.

Financiën
De Stichting kan haar werk doen door spontane giften en donaties van derden en subsidies en sponsoring.
De basis van de inkomstenstroom wordt gevormd door vaste donateurs, die we aangemonsterden noemen. Wilt U ons steunen? Dan is elke donatie, elk bedrag van harte welkom op onze bankrekening, zie hierna. Wilt u een meer vaste verbondenheid met onze Stichting? Dan kunt u hier aanmonsteren.
De Stichting is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waardoor uw donatie fiscaal als gift wordt aangemerkt. Klik op ANBI voor meer informatie.
Contact
Stichting “Koninklijke Rotterdamsche Lloyd” Erfgoed Centrum: Heerewegh 4, 2731 BM Benthuizen
Telefoon: 079-3317514
Mobiel: 06-16756577
Algemeen e-mailadres: krlmuseum@gmail.com
Bankrekening: NL25 RABO 0144299909
BIC of SWIFT- code: RABONL2U
Kamer van Koophandel nr: 50203428
Volg ons dagelijks op Facebook

%d bloggers liken dit: